Mga Istorya sa Everglades ni Marc

Nagsulat ako og yano nga mga sanaysay sama sa ubos bahin sa akong mga kasinatian nga nagpuyo sa mga boonies sa Everglades duol sa Key Largo sa South Florida. Tanan sila tinuod nga mga istorya.

Ang Malipayong Kahoy
Adunay usa ka partikular nga kahoy atubangan sa habagatan nga bahin sa among balay sa Everglades nga gitawag namo ni David nga "ang Happy Tree."

Baby Hawk
Bisan unsa ang gusto nimong itawag niini, nagsugod kini mga Oktubre, hapit duha ug tunga ka tuig ang milabay. Sa wala pa magsugod ang pandemya.

Bradley
Ang pagbaligya sa tegus nahimong "sakit sa asno," gisultihan ako sa akong higala nga si Bradley sa miaging adlaw. Mianhi siya aron tudloan ko siya–pag-usab–kon unsaon pagpalupad ang iyang DJI 4 Phantom drone.

Sa dihang giputol ni David ang akong buhok
Sa dihang giputol ni David ang akong buhok, gihangyo ko niya nga kuhaon ang orange nga extension cord aron isaksak ang mga electric clipper.

Lakang 1 of 2