Gan Marc Fest

Rwy'n ysgrifennu testunau syml fel y rhai isod am fy mhrofiadau yn byw ar ymyl yr Everglades ger Key Largo yn Ne Florida. Mae pob un ohonynt yn straeon gwir.

Brownie
Am brynhawn dydd Sul yma, roeddwn i'n meddwl bod Brownie yn marw.

Y Goeden Hapus
Mae yna goeden benodol o flaen ochr ddeheuol ein cartref Everglades y mae David a minnau’n ei galw’n “Goeden Hapus.”

Hebog Babi
Beth bynnag yr ydych am ei alw, fe ddechreuodd rywbryd tua mis Hydref, bron i ddwy flynedd a hanner yn ôl. Roedd ychydig cyn dechrau'r pandemig.

Bradley
Mae gwerthu tegus wedi dod yn “boen yn yr asyn,” mae fy ffrind Bradley yn dweud wrthyf y diwrnod o’r blaen. Mae wedi dod heibio i gael i mi ddangos iddo sut i hedfan ei ddrôn DJI 4 Phantom.

Pan fydd Dafydd yn torri fy ngwallt
Pan fydd David yn torri fy ngwallt, mae'n gofyn i mi ddod â'r llinyn estyniad oren allan i blygio'r clipwyr trydan i mewn.

Pan fydd fy nghi yn ochneidio
Pan fydd fy nghi yn ochneidio
Rwy'n ochneidio
I fod mewn cydamseriad
(cerdd)

"(Angenrheidiol)"yn nodi'r meysydd gofynnol

Pan nad yw'n cael sgyrsiau gyda'i ffrindiau madfall a hebogiaid, mae Marc yn rhoi benthyg ei sgiliau fel a hyfforddwr cyfathrebu i gleientiaid.