Straeon Everglades gan Marc

Rwy'n ysgrifennu traethodau syml fel y rhai isod am fy mhrofiadau yn byw yn y boonies yr Everglades ger Key Largo yn Ne Florida. Mae pob un ohonynt yn straeon gwir.

Y Goeden Hapus
Mae yna goeden benodol o flaen ochr ddeheuol ein cartref Everglades y mae David a minnau’n ei galw’n “Goeden Hapus.”

Hebog Babi
Beth bynnag yr ydych am ei alw, fe ddechreuodd rywbryd tua mis Hydref, bron i ddwy flynedd a hanner yn ôl. Roedd ychydig cyn dechrau'r pandemig.

Bradley
Mae gwerthu tegus wedi dod yn “boen yn y asyn,” mae fy ffrind Bradley yn dweud wrthyf y diwrnod o’r blaen. Mae wedi dod heibio i gael i mi ddysgu iddo–eto–sut i hedfan ei DJI 4 Phantom drone.

Pan fydd Dafydd yn torri fy ngwallt
Pan fydd David yn torri fy ngwallt, mae'n gofyn i mi ddod â'r llinyn estyniad oren allan i blygio'r clipwyr trydan i mewn.

Cam 1 of 2