داستان های اورگلیدز نوشته مارک

من مقاله‌های ساده‌ای مانند موارد زیر در مورد تجربیاتم از زندگی در باغ‌های اورگلیدز نزدیک کی لارگو در فلوریدا جنوبی می‌نویسم. همه آنها داستان واقعی هستند.

درخت شاد
درخت خاصی در مقابل ضلع جنوبی خانه اورگلیدز ما وجود دارد که من و دیوید آن را "درخت شاد" می نامیم.

بچه هاوک
هر چه می خواهید اسمش را بگذارید، تقریباً دو سال و نیم پیش از حدود اکتبر شروع شد. درست قبل از شروع همه گیری بود.

برادلی
روز گذشته دوستم برادلی به من گفت که فروش تگو تبدیل به یک "درد در الاغ" شده است. او آمده است تا از من بخواهد - دوباره - چگونه با پهپاد DJI 4 Phantom خود به او بیاموزم.

وقتی دیوید موهایم را کوتاه می کند
وقتی دیوید موهایم را کوتاه می‌کند، از من می‌خواهد سیم اکستنشن نارنجی را بیرون بیاورم تا گیره برقی را وصل کنم.

گام 1 of 2