Everglades Stories naMarc

Ini ndinonyora zvinyorwa zvakapfava sezviri pazasi nezve zvakaitika kwandiri ndichigara mumabhoni eEverglades padhuze neKiyi Largo muSouth Florida. Dzese inyaya dzechokwadi.

Muti Unofadza
Pane mumwe muti uri pamberi perutivi rwezasi rwemusha wedu weEverglades uyo ini naDavid tinodana kuti “Muti Unofadza.”

Baby Hawk
Chero chipi chaunoda kudana icho, chakatanga imwe nguva kutenderera Gumiguru, angangoita makore maviri nehafu apfuura. Kwakanga kwasara kutanga kwedenda.

Bradley
Kutengesa tegus kwave "kurwadziwa mukati," shamwari yangu Bradley inondiudza rimwe zuva. Auya kuzondiita kuti ndimudzidzise-zve-zve kubhururutsa ndege yake DJI 4 Phantom.

David paanogera bvudzi rangu
David paanogera bvudzi rangu, anondikumbira kuti ndibudise tambo yeorenji yekuwedzera kuti ndibaire maclippers emagetsi.

Step 1 of 2